Mini-školka BERTÍK

Darujte 2% ze svých daní Vašim dětem!

Darujte 2% ze svých daní Vašim dětem!

Darujte tam, kde to má smysl.

Darujte 2 % z Vašich daní Vašim dětem.

Každý rok se můžete sami rozhodnout, komu věnujete svá 2 % z daní.

Můžete si sami určit, kdo potřebuje pomoc. Pošlete Vaše 2% z daní naší organizaci Sdružení Beatus z.s. a pomozte nám předávat radost Vašim dětem.

Veškeré získané finanční prostředky budou využity ke zkvalitňování prostředí, výuky i akcí pro Vaše děti.
Je to dobrá investice Vašim dětem a zároveň investujete do své budoucnosti.
Jak na to?

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. umožňuje odečíst dary věnované naší organizaci Sdružení Beatus z.s.
Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. (viz. § 15, odst. 1 Zákona o daních z příjmů.)

Zaměstnanci jímž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předloží potvrzení o poskytnutí daru své účtárně.

Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) uplatňuji odpočet daru z daní ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňuji odpočet Rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnickým osobám, které si mohou od základu daně odečíst hodnotu daru, pokud hodnota daru nečiní alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (viz § 20, odstavec 8 Zákona o daních z příjmu).