Mini-školka BERTÍK

Kdo jsme my

Naše vize – šťastní a úspěšní předškoláci

BERTÍKOVA MINI-ŠKOLKA je smíšená dětská skupina s maximálním počtem 12 dětí ve věku od 3 do 7 let, se sídlem v Ostravě. Jsme výjimeční tím, že děti jenom nehlídáme jako jiné dětské skupiny, ale kvalitně je vzděláváme a připravujeme pro 1. třídu stejně jako v mateřských školkách, oproti nimž máme tu výhodu, že malý počet dětí na pedagoga/kouče (6:1) nám umožňuje skutečnou individuální péči a přizpůsobení programu každému dítěti, jeho věku a tempu vývoje. Legislativně jsme dětská skupina, která náplní a podstatou splňuje podmínky MŠMT a nabízí plnohodnotný program jako běžná mateřská školka, proto mini-školka. Jak to u nás vypadá .

Sdružení Beatus z.s.

Bertíkova mini-školka patří pod Sdružení Beatus z.s. – kromě provozování Mini-školky Bertík  se zabýváme vzděláváním, životním a profesním koučinkem, mentorinkem, mediací a supervizí. Další činností je příprava projektů  na financování v podobě nenávratných finančních dotací z evropských a národních zdrojů.

Naším cílem je vytvořit pro děti v mini-školce prostředí, které budou vnímat jako oázu bezpečí, pohody a vyrovnanosti, kde učení je hrou, poznávání dobrodružstvím a která nahradí dětem rodinné prostředí na něž jsou zvyklí po dobu, kdy jsou rodiče v práci.

Zde je chceme připravit na vstup do 1. třídy tak, aby do ní šly vyrovnané, sebevědomé, samostatné, se znalostí angličtiny, češtiny, matematiky, hudební a výtvarné výchovy přiměřeně jejich věku, podle požadavků MŠMT. Aby rozeznali dobro od zla, naučili se bezpečnostní pravidla, osvojili si zdravý životní styl a dokázali se o sebe postarat a pomáhat druhým, jako jejich vrstevníci.  

Všechny principy výchovy  a vzdělávání budeme opírat o moderní odborné vzdělávací programy. Dětem principy představíme nenásilnou formou koučinku a zábavnou školou hrou. Každý malý posun je u nás velký úspěch a děti zásadně nebudeme kárat.

Rodičům nabídneme partnerství v péči o jejich děti v době, kdy s nimi nemohou být a záruku plnohodnotného času stráveného v bezpečí dětského kolektivu.

Budeme usilovat o to, aby mini-školka byla místem, kam se děti i dospělí budou rádi vracet. Místem, ze kterého odejdou šťastní a úspěšní předškoláci připraveni stát se školáky.

 Ředitelka Sdružení BEATUS z.s. a MINI-ŠKOLKY BERTÍK
Životní koučka, vychovatelka, MENSA pedagog
Specializace v mini-školce: jóga, NTC learning (MENSA), koučink
Co mě baví: turistika, čtení, vzdělávání
Co mi vadí: povyšování se a arogance
Proč pracuji s dětmi: děti naplňují můj život, fascinuje mě jejich dětský svět
Co o mě říkají:  dobrosrdečná, laskavá, vždy ochotná pomoci, je akční, spolehlivá a empatická. Naslouchající (jako správný kouč), trpělivá a dokáže, když je třeba nechat věci plynout vlastním tempem.
Moje zvířátka: doma máme pejska, kočku a rybičky. Jinak mám ráda klokany a delfíny.
Nejoblíbenější zvířátko z džungle: opička, protože je chytrá, zvídavá a zvědavá stejně jako já.

PANÍ ŘEDITELKA TEREZA

Svou práci dělá naplno a srdcem. Na prvním místě má děti, pak rodiče. Vnímavá, citlivá, vždy připravená se do dětí vcítit a zajistit pro ně potřebnou péči. V takové školce byste chtěli být.

 

Starostlivá chůva, teta, pro některé děti třeba „Káťa“.
Vychovatelka
Co mě baví: hudba a zpěv, wellness, pobyt v přírodě
Co mi vadí: neupřímnost, netolerantní a sobecké chování, násilí a ubližování
Proč pracuji s dětmi: je to moje vysněná profese, čas strávený s dětmi mě obohacuje a
naplňuje. Ráda pro ně vymýšlím aktivity, které je zabaví. Společně zpíváme, kreslíme, tvoříme, hravou formou se
učíme novým věcem. Pokroky dětí jsou pro mě největší odměnou.
Co o mě říkají: spolehlivá, trpělivá, chápavá, s náručí plnou lásky a něhy
Moje zvířátka: zvířátko z džungle – všechny kočkovité šelmy, elegantní, pružné a rychlé zároveň

UČITELKA KATKA

„Být dobrou chůvou je pro mě srdeční záležitost. Miluji děti pro jejich přirozenost, čistotu mysli, upřímnou radost a hravost zároveň. V Bertíkovi pracujeme s dětmi individuálně podle jejich potřeb, vedeme je k samostatnosti a osvojování si pravidel, učíme je základy angličtiny a děláme vše pro to, aby se děti u nás cítily dobře a chodily sem rády. To je pro nás tou největší odměnou.Starostlivá chůva, teta, pro některé děti třeba „Káťa“

Hravá teta Jitka, oblíbená i u menších dětí.
Vychovatelka
Co mě baví: Pobyt v přírodě, naplňuje mě klidem a inspirací
Co mi vadí: Násilí a ubližování jsou pro mě nepřijatelné, vždy se snažím vytvářet prostředí plné respektu a porozumění
Proč pracuji s dětmi: Práce s dětmi je pro mě životní vášní. Čas strávený s dětmi mě obohacuje a naplňuje radostí. Ráda pro ně vymýšlím aktivity, které je zabaví a zároveň jim pomáhají ve vývoji.
Co o mě říkají: Lidé mě považují za spolehlivou a trpělivou osobu, která je plná porozumění a lásky. Snažím se vždy naslouchat a být nápomocná, a mám náruč plnou pochopení a něhy k dětem.
Moje zvířátka: Mám ráda pejsky, koně a papoušky.

UČITELKA JITKA

„Pro mě je být součástí dětského světa posláním. Fascinuje mě dětsská bezprostřednost, radost a zvídavost, které jsou pro mě nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Věřím ve vedení dětí k samostatnosti, respektu a láskyplnému jednání. S láskou je provádím k objevování nových znalostí, ať už se jedná o základy angličtiny, nebo o zákonitosti přírody kolem nás. Mým cílem je vytvořit pro děti prostředí, ve kterém se cítí milované, bezpečné a šťastné. A jejich šťastná tvář je pro mě nejcennější odměnou.“