Mini-školka BERTÍK

Bezpečnost

 

S Bertíkem bezpečně a zdravě!


Bezpečnost a zdraví dětí jsou prioritou.
 
Žijeme v  prostředí, které nám přináší mnoho radostí a zážitků, ale při nepozornosti a neznalosti okolností, nám může ublížit. Proto se soustředíme na prevenci nebezpečných a krizových situací. Učíme děti, přiměřeně jejich věku a chápání souvislostí, jak se chovat bezpečně, jak rozpoznat zlé lidi a nebezpečí, jak se chovat v dopravním provozu a hlavně jak se v takových situacích zachovat. Spolupracujeme s odborníky a Městskou policií. V oblasti zdraví chceme, aby děti byly vyrovnané, spokojené a osvojily si zdravé návyky a zdravý životní styl. 

 

Bezpečnost dětí

 

Bezpečnostní opatření a ochrana soukromí

  • Je běžnou denní praxí školku zamykat od 8:15 h do 17:00 h.
  • Jeden pedagog má na starosti max. 6 děti.
  • Při příchodu a odchodu do/ze školky jsou děti zapsány/odepsány z knihy docházky dospělým, který je doprovází.
  • Děti jsou předány pouze dospělým uvedeným na seznamu povolených osob schváleným zákonným zástupcem dítěte.
  • Nikdy nepředáváme informace o dětech jiným osobám než zákonným zástupcům.
  • Respektujeme soukromí rodiny a dodržujeme mlčenlivost o důvěrných informacích.
  • Vyžadujeme minimálně dva kontakty na zákonné zástupce nebo osob pověřených zákonnými zástupci pro případ okamžitého vyzvednutí dítěte v mimořádné situaci.
  • Osoby písemně pověřené zákonným zástupcem mohou být vyzvány našim personálem k předložení průkazu totožnosti před předáním dítěte.
  • Nikdy nezveřejňujeme fotografie a videa dětí na sociálních sítích a webu bez souhlasu zákonného zástupce.

 

Krizové situace

V krizových situacích jako požár, vniknutí cizí osoby, ohrožení na životě postupujeme podle vyhlášky MŠMT, kontaktujeme Policii ČR, Hasiče nebo Záchrannou službu. Ihned kontaktujeme zákonné zástupce nebo zákonným zástupcem pověřené osoby formou SMS nebo telefonicky, aby si dítě vyzvedli.

Zvládání krizových situací je součástí vzdělávacího programu naší školičky, aby děti rozpoznali nebezpečí, aby se nebáli a věděli jak mají postupovat, aby se dostali do bezpečí.

 

Cílená prevence patologických jevů

Sledujeme chování dětí, věnujeme se prevenci a rozeznání šikany. Učíme děti co v případech šikany na základní škole dělat. Dětem citlivě objasňujeme vhodné a nevhodné chování dospělých k dětem, týkající se drog, zneužití dětí, pokusu o únos a učíme je spolu s Městskou policií jak se zachovat v podobné situaci, jak je rozeznat a komu se svěřit.

 

Spolupráce s Městskou policií

Průběžně realizujeme různé projekty zaměřené na bezpečnost dětí na ulici, chodníku, dodržování základních pravidel jízdy na dětských dopravních prostředcích, bezpečnost dětí před rizikovými faktory, projekty směřující k poznávání přírody i blízkého okolí školy.

 

Pravidla nouzového volání

Součástí vzdělávacího programu je seznámení s nouzovým voláním, telefonními čísly, kdy a v jakých situacích volat. Děti se učí telefonovat a zapamatovat si čísla svých rodičů.

 

Komunikace s rodiči

S rodiči v rámci bezpečnosti komunikujeme pomocí SMS, telefonicky, emailem a především osobním sdělením.

 

Bertíkova pravidla
• Poslouchám své rodiče a učitele
• Na procházkách neutíkám a nehladím cizí pejsky
• Když mě něco bolí, povím to dospělým
• Nikomu neubližuji a neposmívám se druhým
• Respektuji pravidla pro chodce a cyklisty

Zdraví dětí

 

Zdravé stravování a pitný režim

Zásadně podáváme jídla z čerstvých surovin, nikdy z polotovarů. Jídla odpovídají požadavkům na nutriční výživu předškolních dětí. Důsledně dbáme na pitný režim. Podrobnosti o stravování a jídelníčku v naší mini-školce naleznete zde.

Zdravý životní styl a denní hygiena

Děti si ve školce musí pravidelně mýt ruce a čistit zoubky, přezouvat se a odpočívat v pyžamku. Pyžamka, lůžkoviny a ručníky dětem pravidelně pereme. Hygienické prostředky naše školka dětem obstarává. Používáme výhradně přírodní prostředky JUST. Učíme děti zásady zdravého životního stylu, vyváženost pohybu, duševních aktivit a relaxace. Trváme na odpoledním odpočinku dětí, aby se nepřetahovaly a nenarušil se tak jejich denní a noční rytmus.

Návštěva stomatologa, logopeda a pediatra (jen se souhlasem rodičů)

Naši mini-školku pravidelně navštěvuje logoped, stomatolog a pediatr. Každou středu v rámci jazykové výuky máme preventivní logopedii. Stomatolog přichází 2x do roka, prohlédne dětem zoubky a my předáme rodičům zprávu, zda je potřeba návštěva zubaře. Pediatr nás navštíví 2x v roce pro preventivní prohlídku dětí, informujeme rodiče o výsledku a o doporučení lékaře.

Alergie a jiná zdravotní omezení dětí

Respektujeme zdravotní omezení dětí o kterých nás rodiče musí informovat v zájmu dítěte, abychom mohli přizpůsobit stravu a aktivity jejich možnostem.

Onemocnění dětí

Onemocní-li dítě krátkodobou nebo sezónní nemocí (chřipka, průjem, angína aj), nemůže bohužel navštěvovat školku dokud se neuzdraví. Ohrožovalo by tak zdraví většiny dětí ve skupině, včetně pedagogů. Prosíme rodiče o spolupráci a respektování zdraví ostatních.

Dostatek pohybu venku

Snažíme se denně chodit s dětmi na procházky nebo na dětské hřiště, v závislosti na počasí a smogové situaci na Ostravsku. Pobyt venku se nedoporučuje při silném větru, mrazu -10 °C, dešti, mlze, znečištěném ovzduší na stupni 3, při stupni 2 pouze na omezenou dobu.

Pohybové aktivity

Každý den máme v programu rozcvičku. V pondělí je taneční výchova, úterky patří pohybové výchově (jóga+mažoretky+plavání+lyžování), ve čtvrtek cvičíme dýchání hraním na flétnu.

Smogový režim

Vzhledem k tomu, že se nacházíme v aglomeraci s častým výskytem smogu, sledujeme stupeň kvality ovzduší a vyhodnocujeme vhodnost pobytu venku a větrání. Děti mají zvýšený přísun vitamínů formou nápojů a ovoce. Nechodíme ven, aplikujeme aromaterapii a provádíme dechová cvičení. Po dohodě s rodiči zorganizujeme ozdravný pobyt pro děti.

Prevence respiračních onemocnění a INFRASAUNA

Ve školce máme vlastní infrasaunu, která je velmi prospěšná pro očistu těla, imunitní systém a relaxaci mysli. S dětmi ji absolvujeme 3x – 5x týdně. Saunu využíváme i jako prevenci respiračních onemocnění spolu s hrou na flétnu a jógou.

Čistota ve školce

Přísně dbáme na čistotu prostředí, místnosti jsou denně vytírány a uklízeny podle hygienických požadavků MŠMT. Koberce mají certifikaci TÜV, tudíž jsou vhodné i pro alergiky. Je také dbáno na přísun čerstvého vzduchu a okysličování místností pravidelným větráním (podle smogové situace). V zimních měsících, v období topné sezóny, zapínáme zvlhčovač vzduchu a solné lampy pro snadnější dýchání dětí.

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás

Chceme zapsat do školky