Mini-školka BERTÍK

Zápis

Home  >>  Zápis

Podmínky zápisu do Mini-školky BERTÍK

Jak zapsat dítě do mini-školky ve 4 krocích

Mini-školka BERTÍK je legislativně dětská skupina. Jsme zapsaní v rejstříku dětských skupin u MPSV. Vzdělávací program a stravovací program vyhovuje požadavkům MŠMT na mateřské školky.

1. Podmínka pro přijetí dítěte: minimálně jeden z rodičů dítěte navštěvující mini-školku musí být zaměstnán, nebo vykonávat podnikatelskou činnost, nebo studovat, nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. Podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do zařízení péče o děti.

2. Do zařízení lze přijmout jen dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo které je proti nákaze imunní anebo které se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

3. K zápisu jsou zařazeny děti, které do 31.8. daného roku dovrší 2 let věku.  Mladší pouze ve vyjímečných případech, po dohodě. Jsme akční Mini-školka a mladší děti by nám nemusely stačit. V případě volné kapacity mohou být děti do mini-školky přijímány i v průběhu školního roku. 

4. Proces zápisu na nový školní rok se vztahuje také na děti, které již mini-školku navštěvují a chtějí pokračovat v dalším školním roce.

5. Péče o dítě je zpoplatněna a rodiče jsou povinni platit Sdružení Beatus Ostrava z.s. řádně a včas dohodnutou cenu za poskytovanou službu péče o dítě, která je stanovena na základě platného ceníku

6. V případě dlouhodobé nemoci (delší než jeden měsíc), doložené potvrzením od lékaře je možnost vrácení peněz až do výše 50% z částky za neodchozené období. Možnost využít slevu má klient 2× za školní rok.

Důležitá informace: Na školné lze uplatnit slevu na dani. Sleva na dani může činit na jedno vyživovací dítě maximální částku ve výši minimální mzdy platné k 1. 1. Zdaňovacího období (2016 = 9.900 Kč).

Krok 1: Ověřte si zda máme volné místo
               (T. Hoffmannová, tel: +420 605 190 116)

Krok 2: Vyplňte přihlášku a připravte potřebné dokumenty ZDE

Krok 3: Domluvte si osobní schůzku
               (T. Hoffmannová, tel: +420 605 190 116)

Krok 4: Přineste všechny dokumenty a přiveďte své dítě k zápisu

Co přinést k zápisu:

1. vyplněné dokumenty rodičem, pokud nestíháte, pomůžeme je vyplnit v den zápisu
2. potvrzené dokumenty lékařem, zaměstnavatelem nebo příslušným úřadem
3. občanský průkaz
4. rodný list dítěte

0043tt

Přijďte se k nám podívat

Ještě než se rozhodnete zda své dítě k nám přihlásíte, zveme Vás na prohlídku mini-školky a na osobní setkání s námi. Rádi Vám u dobré kávy zodpovíme všechny další dotazy  a podrobněji vysvětlíme jak fungujeme.

Těšíme se na Vás i Vašeho prcka!

Co bude dítě potřebovat

  • papučky 
  • pyžamko
  • náhradní oblečení včetně spodního prádla a ponožek

Jsme ALL INCLUSIVE školka, to znamená, že kromě uvedených věcí k nám nepotřebujete vůbec nic. Vaše dítě u nás bude mít vlastní kartáček a pastu na zoubky, jednorázové kapesníky, ručník, polštář, deku a povlečení, které i s pyžamkem a ručníkem pravidelně pereme. Pomůcky pro výuku a aktivity také zajistíme. Tyto VIP služby jsou exkluzivně již zahrnuty v ceně školného.

Co když bude prcek tesknit?

… a mamina taky. Jednoduše se budete oba adaptovat na odloučení. Můžete začít tím, že první dny u nás necháte dítě jen 2 hodiny. Můžete také za prckem přijít na oběd, nebo si s ním krátce pohrát. Každopádně doporučujeme vyzvedávat dítě ve stejnou hodinu nebo v hodinu, kterou mu slíbíte.

S dítětem se ráno svižně rozlučte, pozitivně ho nalaďte na zážitky, které ho čekají a večer si o nich povídejte.

A hlavně se nebojte, my děti zabavíme tak, že nebudou mít čas tesknit!

Kdo může vyzvednout mé dítě

Z bezpečnostních důvodů může dítě z mini-školky vyzvednout jen:

  • zákonný zástupce dítěte
  • osoba písemně pověřená zákonným zástupcem

To znamená, že dítě vydáme jen osobám, které jsou uvedeny v přihlášce k zápisu podepsané zákonným zástupcem dítěte. Osoby písemně pověřené zákonným zástupcem budou vyzvány našim personálem k předložení průkazu totožnosti před předáním dítěte dle nutnosti.

Komunikace s rodiči

O pokrocích dítěte budeme osobně rodiče informovat během jeho vyzvednutí – denně.

O připravovaných akcích a zážitcích, umístíme informace na nástěnce ve školce, na Facebooku, zašleme emailem.

V naléhavých případech jako je onemocnění dítěte během pobytu v mini-školce, budeme kontaktovat pověřené osoby ihned telefonicky nebo SMS.

V krizových situacích jako požár nebo jiná výjimečná situace, taktéž.
Máte více dotazů ? Kontaktujte nás